FB Pixel
Category

Press

Category

區塊鏈的應用場景隨著該技術漸漸廣為人知成為趨勢而逐漸被開拓,作為一個全新型態的資料庫,許多產業都開始探索究竟區塊鏈還可以用在何處? 在區塊鏈的應用中,許多傳統產業已經將區塊鏈應用在物聯網、供應鏈追溯、金融交易結算、版權認證等領域,改善傳統系統的高成本低效率;而在創新領域,透過結合智能合約、代幣經濟,許多新創公司開始往不同領域發展。 區塊鏈有趣的之處不在於其本身如何上天下地解決一切現有系統遇到的問題…

[에너지경제신문 박성준 기자] 드랩(DREP)이 캄브리아(Kambria)와 블록체인 네트워크 상호 연결과 최첨단 기술 개발의 발전을 위해 업무 협약을 맺었다. 두 기업은 이번 협약으로 평판 프로토콜 개발에 한 걸음 더 다가섰다. 드랩은 캄브리아와 함께 개발자와 제품, 스폰서와 솔루션, 개발자 커뮤니티와 제조업체에 서비스를 제공하는 평판 시스템을 공동 개발한…

Robot có thể xuất hiện ở mọi nhà, thành trợ lý đắc lực cho con người từ đi dạo, xem phim, nấu ăn… với chi phí thấp.  Trong danh sách hơn 100 người Việt trẻ tài năng về nước dự Chương trình kết nối mạng lưới Đổi mới sáng tạo, TS Vũ Duy Thức, Giám đốc điều hành Công ty OhmniLabs chuyên sản xuất robot kết nối trực tuyến tại Thung lũng Silicon (Mỹ), thu…