FB Pixel
Category

Press

Category

Kính gửi các Bác cao niên, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng cháu đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng cháu làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng cháu đang phát triển và thử nghiệm một…

Chào các bạn, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng tôi đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng tôi làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng tôi đang phát triển và thử nghiệm một giải pháp chăm…

KAMBRIA – Last year, we shared our approach to tokenize DAO development work into NFTs. Now, we are going further to implement Kambria Codebase with this NFT approach. This article provides an overview of Kambria NFT Codebase. History Since the inception of Kambria, we have introduced the concept of KDNA Codebase and implemented a proof-of-concept in 2019 as below: Kambria offers a platform so that participants can collaborate easier, and provides a mechanism called KDNA to help…