FB Pixel
Category

Press

Category

日前,硅谷机器人公司OhmniLabs和旗下开放性创新平台Kambria宣布将在伦敦时装周上推出一款用于走秀的机器人。该机器人将穿上洛杉矶设计师Honee设计的服装,于9月15日和9月16日在由Houseof iKons举办的活动上首次亮相,这也是伦敦时装周首次迎来机器人走秀。 原文链接:http://3g.163.com/dy/article/DQID4KSA05219IEO.html……

지난 8월 19일, 베트남 총리 Nguyen Xuan Phuc 은 과학기술부, 교육부, 외교부처 인사들과 함께 모인 자리에서 베트남 혁신 네트워크 프로그램을 실행한다고 발표했습니다. 이 프로그램의 핵심은 해외에 살고 있는 뛰어난 베트남 과학자들과 테크 전문가들이 힘을 합쳐서 베트남이 4차 산업혁명을 성공적으로 이룰 수 있도록 유도하는 것입니다. 스탠포드 대…

Ngày 19/08, Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam đã chính thức được khởi động bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Giáo dục và Đào tạo, và bộ Ngoại giao. Đây là một sáng kiến được khởi xướng nhằm quy tụ những nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt đang làm việc tại các quốc…