FB Pixel
Category

Community

Category

Kambria is intent on disrupting AI and Robotics development. Robotics culture is more the “secret” than sharing knowledge. Currently, market leaders have no interest in sharing their knowledge with competitors, due to huge investments they made. How will Kambria proceed to change their mindset surrounding AI and Robotics development? We believe those huge companies that have already invested a ton of capital will eventually come around due to the amount of technology amassed by Kambria.…

Chúng tôi đã vô cùng bận rộn trong vài tháng vừa qua để tập trung phát triển nền tảng mở tiên phong Kambria, với mục đích nhằm thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của ngành rô bốt và trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence — AI). Hôm nay, chúng tôi đã tiến đến mục tiêu đó gần thêm một bước. Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo đến các bạn sự ra đời của…