FB Pixel
Tag

token holder

Browsing

Các bạn thân mến, Kambria có một số cập nhật mới muốn gửi đến các bạn. Như các bạn đã biết từ các thông báo trước, Kambria đang chuẩn bị cho các sự kiện lớn dành cho cộng đồng trong thời gian tới. Kambria hiện tại sở hữu một cộng đồng toàn cầu bao gồm các lập trình viên, các doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu và những người sở hữu KAT token của…

Greetings Kambria Community, it is time for a token holder community update. As we have alluded to in the past, we have been working on our next major community event. It is almost time to share with you what we have been working on! The details are being finalized, and we will have an additional update shortly. As always, we want our incredible community to know that your voice is important. Your feedback is always…