FB Pixel
Category

Kambria Vietnam

Category

Dear Kambria community, Today, with great anticipation, we are happy to announce forthcoming leadership changes at Kambria for the scaling phase.  Lien Cao is being promoted to Chief Executive Officer (CEO) and will be in charge of the execution of Kambria Programs, organization operational excellence, communities, and tokenomics,  Thuc Vu will continue to serve Kambria as its Chief Business Officer (CBO) to grow Kambria’s businesses in the scaling phase. He will be in charge of…

Kambria trân trọng thông báo ra mắt Chương trình NFT IP, một bước quan trọng trong mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) của chúng tôi. (Xem thêm thông tin về mô hình Open Innovation của Kambria tại kambria.io cập nhật tháng 9/2021) Chương trình NFT IP của Kambria cho phép các Nhà đổi mới sáng tạo (Innovator) có thể cấp phép, kiếm tiền và bảo vệ tài sản trí tuệ của họ.…

Giới thiệu ví K-Wallet mới trên nền tảng của Kambria Cộng đồng Kambria thân mến, Kambria trân trọng thông báo về việc ra mắt ví điện tử K-wallet trên nền tảng của Kambria.  Người dùng trên nền tảng Kambria có thể sử dụng ví K-wallet (ví Kambria) để nhận KAT/KYTE tokens khi tham gia các hoạt động trên Kambria platform. Người dùng cũng có thể sử dụng tokens của mình trong ví này cho các…