FB Pixel
Category

Kambria Vietnam

Category

The four community contests are back and open for participation. Whether you’re a student, researcher, developer, or simply interested in innovation, there’s a place for you in our collaborative environment. Let’s work together toward a common goal and unlock great rewards.  Check out the contests now! — Project Nomination Contest #3: Nominate developer teams for Kambria robotics DAOs: Pet Care, Mine Clearing, and Ocean Cleanup 🚀 Kambria’s Deeptech Project Nomination Contest is back and better…

Kambria trân trọng thông báo ra mắt Chương trình NFT IP, một bước quan trọng trong mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) của chúng tôi. (Xem thêm thông tin về mô hình Open Innovation của Kambria tại kambria.io cập nhật tháng 9/2021) Chương trình NFT IP của Kambria cho phép các Nhà đổi mới sáng tạo (Innovator) có thể cấp phép, kiếm tiền và bảo vệ tài sản trí tuệ của họ.…

Giới thiệu ví K-Wallet mới trên nền tảng của Kambria Cộng đồng Kambria thân mến, Kambria trân trọng thông báo về việc ra mắt ví điện tử K-wallet trên nền tảng của Kambria.  Người dùng trên nền tảng Kambria có thể sử dụng ví K-wallet (ví Kambria) để nhận KAT/KYTE tokens khi tham gia các hoạt động trên Kambria platform. Người dùng cũng có thể sử dụng tokens của mình trong ví này cho các…