FB Pixel
Tag

kambria community

Browsing

Cộng đồng Kambria thân mến, Hôm nay tôi xin gửi thư đến các bạn từ văn phòng Kambria tại Silicon Valley để thảo luận về những vấn đề hiện tại của dự án. Như các bạn cũng có thể thấy, những tháng vừa qua là một giai đoạn hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Vấn đề này đến từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tâm lý chung của toàn thị trường và việc…

Dear Kambria Community,  I’m reaching out today from Kambria’s Silicon Valley office to address the current state of our project. As the KAT price indicates, we have had a rough few months. For various reasons, including market sentiment and an unexpected divestment by one of our biggest backers, we have experienced a significant decline in the current value of KAT. And while we received validation for our project this year in several key areas, we…