FB Pixel
Tag

content challenge

Browsing

Kambria đã cập nhật lại website và nền tảng Kambria Open Innovation Platform trong thời gian gần đây. Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu phiên bản mới đến các bạn. Phiên bản này sẽ phát triển những nội dung liên quan đến công nghệ để giới thiệu đến cộng đồng. Chính vì vậy, Kambria đã xây dựng chương trình Kambria Content Challenge để khuyến khích các bạn tham gia viết những nội dung có chất…

As part of our recent website refresh, both the Kambria website and Kambria open innovation platform will be filled with exciting, new content and we’d love your help creating it! To that end, we’ve developed a fun Content Challenge to reward community members who submit quality articles and then share them on social media to garner views and further sharing.   The objectives of the Content Challenge are to build a strong developer community and to…