FB Pixel
Tag

ceo kambria

Browsing

Cộng đồng Kambria thân mến, Hôm nay tôi xin gửi thư đến các bạn từ văn phòng Kambria tại Silicon Valley để thảo luận về những vấn đề hiện tại của dự án. Như các bạn cũng có thể thấy, những tháng vừa qua là một giai đoạn hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Vấn đề này đến từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tâm lý chung của toàn thị trường và việc…

“The Return Day” is an award-winning and one of the key programs of VTV — Vietnam Television, the national television broadcaster of Vietnam — that tells stories of Vietnamese community members living, studying and working in many parts of the world. Each year, the program chooses one main theme to tell touching stories of Vietnamese ex-pats that have their hearts towards their homeland and roots, arousing solidarity and affirming the position of the Vietnamese people…