FB Pixel
Tag

cập nhật dự án

Browsing

Cập nhật công nghệ mới Kambria Platform đã cập nhật một số tính năng mới quan trọng! Đội ngũ của Kambria đã phát triển thành công tính năng cho phép tích hợp mã nguồn với hệ thống kiểm soát mã nguồn GIT (GIT source control system). Chức năng chính của GIT là duy trì “tính mở” của mã nguồn cho những người sở hữu token KAT và theo dõi việc sử dụng mã nguồn mở.…