FB Pixel
Tag

bonus

Browsing

Các Kambrians thân mến! Gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn cách swap (chuyển đổi) KAT ERC20 sang KAT BEP2 (KAT-7BB). Đội ngũ của Kambria đã xây dựng Kambria Token Bridge để giúp bạn chuyển đổi KAT tự dộng. Chúng tôi cũng đã tích hợp thành công KAT token với nhiều ví điện tử phổ biến. Tuy nhiên, Kambria hiểu và tôn trọng quyền sử dụng bất kỳ loại…

Greetings Kambria! Recently, we have received a lot of requests on how to swap your ERC20 KAT to KAT-7BB. We have created an automated KAT Token Swap and integrated several popular wallets, but we understand and respect our community’s right to use whichever wallet they are most comfortable with, so we have implemented the ability to swap your KAT using any wallet that holds your ERC20 KAT. Because this process is slightly more complicated than…