FB Pixel
Tag

binance dex

Browsing

Thân gửi các Kambrian, Kambria trân trọng thông báo việc niêm yết KAT Token trên sàn giao dịch phi tập trung Binance DEX. Cặp giao dịch đầu tiên trên sàn Binance DEX là cặp KAT / BNB. Giao dịch sẽ được bắt đầu kể từ ngày 24 tháng 7 lúc 7:00 tối theo giờ PDT (tức 2 giờ sáng ngày 25/07 theo giờ Việt Nam). Kambria xin cảm ơn đội ngũ Binance và cộng đồng…

亲爱的Kambria社区, 我们非常高兴地宣布KAT/BNB交易对将于7月25日上午10点(北京时间)在币安去中心化交易所(Binance Dex)正式上线开始交易!我们非常感谢币安Binance和我们的社区在这一过程中给与我们的大力支持。 欢迎查看币安官方论坛通告:https://community.binance.org/topic/858/kat-bnb-trading-pair-listi…

Dear KAT Community, It is our great pleasure to announce that KAT will be available for trading on Binance DEX using the KAT/BNB trading pair starting July 24th at 7 pm PDT! We would like to thank both Binance and the community for their support during this process. Official Binance Forum Announcement Our new relationship with the Binance Community provides a tremendous opportunity to expand both our developer community and token economy. This transition marks…