FB Pixel
Category

Networks

Category

Kính gửi các Bác cao niên, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng cháu đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng cháu làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng cháu đang phát triển và thử nghiệm một…

Chào các bạn, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng tôi đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng tôi làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng tôi đang phát triển và thử nghiệm một giải pháp chăm…

The four community contests are back and open for participation. Whether you’re a student, researcher, developer, or simply interested in innovation, there’s a place for you in our collaborative environment. Let’s work together toward a common goal and unlock great rewards.  Check out the contests now! — Project Nomination Contest #3: Nominate developer teams for Kambria robotics DAOs: Pet Care, Mine Clearing, and Ocean Cleanup 🚀 Kambria’s Deeptech Project Nomination Contest is back and better…