FB Pixel

Kambria Progress Report -- August 2019 Part I

2019越南人工智能大挑战圆满落幕

经过几个月的准备、执行、指导和合配合,Kambria本周在河内科技大学举办了越南人工智能大挑战总决赛!总工有12支队伍参加了总决赛,在AI4VN国家人工智能节上展示了他们设计开发的终极人工智能虚拟助理的产品雏形。

我们为所有的团队以及他们在这一系列活动中表现出来的努力和创造力感到骄傲。我们的媒体合作伙伴,VNExpress,拍下了整个总决赛的视频。下面是一个回顾链接,敬请欣赏!

[Trực tiếp] – NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM – AI4VN SUMMIT 2019

[Trực tiếp] – NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM – AI4VN SUMMIT 2019Chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo (AI4VN) diễn ra tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 15 – 16/8. Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư, trường Đại học Bách Khoa cùng báo điện tử VnExpress.netNgày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam có sự đồng hành của FPT, Viettel, VietinBank, VNPT, VIB, VinGroup, VNPost. Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự phối hợp từ các đơn vị Five9, Misa, SmartOCR, dinogo, FastGo, Topica, Kambria, VietAI, BKHoldings, Netnam.➡ Theo dõi sự kiện tại đây: bit.ly/32MlXZ8#AI4VN #VnExpress

Posted by VnExpress.net on Friday, August 16, 2019

 

隆重介绍获胜总冠军团队!

终极大奖得主奖金 $10,000

Vietnam AI Grand Challenge Grand Prize Winner YourngGRD

YoungGRD团队— 语言教育AI虚拟助手

 • ✨产品特色功能-从新闻文章中生成英语学习材料-从不同来源抓取最新的英文新闻文章-从材料中生成阅读理解和语法测试集

  -基于用户的技能水平的问题

  -提供即时反馈

  使用的开发工具

   产品演示视频:https://www.youtube.com/watch?v=tG-94SmXSLQ&t

一等奖$4000

Vietnam AI Grand Challenge First Runner Up Voicebot

Voicebot团队 — 零售支持助理

 • 零售连锁店的智能虚拟交换机
 • 自动与客户进行语音交互
 • 接受客户的订单和问题
 • 自动提供客户服务
 • 给每个客户打电话,得到产品和服务的反馈

使用的工具-语音识别(语音到文本)和语音合成(文本到语音)

第二名,奖金$2000

Vietnam AI Grand Challenge Second Runner Up Father Life

FatherLife团队 — 为年长者提供医疗监察服务

 • AI Chatbot用于通过相机识别人和他们的情绪
 • 检查用户是否已正确完成练习
 • 从Ohmni Robot加载并显示摄像头
 • 使用的工具 – TFlearn – 评估练习 – 评估姿势(对或错)并计算练习次数; tfpose和SVM – 识别人体骨骼以分类正确的姿势; Google Cloud Server,Tornado和webRTC

Vietnam AI Grand Challenge National Grand Finale Champion

由Kambria、Topica、越南规划投资部、科技部主办的全国总决赛中,Voicebot团队最终获得冠军。在全国总决赛中,来自越南人工智能大挑战的团队(由Kambria组织)和AI4VN National Hackathon(由Topica组织)的8支参赛队伍相互角逐冠军。

Kambria人工智能孵化项目

决赛前,来自初赛的优胜队伍参加了Kambria人工智能孵化项目。孵化项目通过人工智能专家的指导为每个项目提供开发上的技术支持。其他孵化计划中提供的好处包括:

🔸价值3000美金的AWS(亚马逊网络服务)现金券

🔸价值100万越南盾的Highlands Coffee现金礼券

🔸Elsa Speak为团队所有成员提供为期一年的专业版软件账号

🔸在Kambria,DNES,Cinnamon AI,UP Coworking Space的共享办公空间

🔸2场与AI专家的指导会议

🔸2场+与企业合作伙伴的面对面会议

🔸2场针对产品推广寂寞营销的在线专业辅导课程

🔸3-4场面对面技术研讨会

🔸独家访问Facebook群组内的Kambria AI孵化计划

🔸参与越南河内总决赛的往返机票及住宿

人工智能大挑战社区投票环节

社区 投票 KAT 代币 数字货币 Kambria AI 人工智能

在越南人工智能挑战赛第一轮社区投票成功后,我们即将开启第二轮投票。参与此次在线角逐的参赛队伍为第一轮黑客马拉松的11支优胜队伍,用你手中的KAT代币进行投票,就有机会跟获胜队伍一起赢得最终大奖!

每个参与投票给最终获胜的决赛队的KAT支持者都将将进入随机抽奖环节。5名幸运的Kambrian将得到以下奖项:

🥇第一名获胜者: 奖励池中40%的KAT +价值500美元的KAT

🥈第二名获胜者: 奖励池中30%的KAT +价值200美元的KAT

🥉3个第三名获胜者 3  x (奖品池中10%的KAT +价值100美元的KAT)

请等待我们公布结果

参赛团队回顾及总结

每个参赛队伍都是胜利者,以下是决赛队伍其他成员的总结。

FamTech团队 — 在线零售支持助理

 • 自动收集产品信息
 • 根据用户的需求为用户提供产品选择建议
 • 为流行平台的产品生成简洁的报告和评论
 • 在最近的商店中搜索库存产品
 • AI语音聊天/对话支持
 • 使用的工具 – Rasa chatbot框架,No-SQL Mongo数据库,Laravel框架

Bookworm团队 — 零售后端支持助理

 • Auto通过搜索和社交媒体算法生成潜在客户
 • 自动通过带有集成AI聊天机器人的短信和电子邮件将销售线索连接到员工
 • AI chatbot auto介绍产品并管理订购流程
 • 使用的工具:AWS Amplify,S3,Cloudfront,DynamoDB,SNS,Java和webdriver,FPT OpenAI,Rasa Core,NodeJS,ReactJS

DTUCSE团队—零售客户支持助理

 • 识别客户及其情绪
 • 与客户沟通和互动
 • 推荐合适的产品
 • 提供客户支持并通过语音定位产品
 • 工具使用 – 卷积神经网络(Alexnet),余弦相似度(数据挖掘),谷歌API,深度语音,NLP(简单神经网络)

Team FTech — Retail Customer Support Assistant

 • 确定客户的性别和年龄
 • 推荐合适的产品
 • 提供客户支持
 • 使用的工具 – 面部检测和识别,性别和年龄分类,AI Chatbot,推荐系统

HOPE团队 — 老年护理AI虚拟助手

 • 从照相机中收集图像数据
 • 实时目标检测检测到一个人何时跌倒
 • 用该事件的视频警告亲属和第一反应者
 • 使用的工具-物体(人)检测:检测跌倒的人的运动矢量,计算机视觉

Antimatlab团队 — 用人工智能防止和停止骚扰和攻击

 • 自动检测电梯和工作空间中的骚扰行为
 • 自动干预(警报器)以中断并防止持续行为
 • 提醒事件的建筑经理
 • 使用的工具 – 计算机视觉:用于实时视频处理的SNN + LSTM,Flask,PostgreSQL和Firebase

Hydra团队 — 医疗助理

 • 协助父母照顾孩子
 • 监督孩子的健康
 • 使用的工具 – 语音识别,越南语NLP,数据处理,机器学习,深度学习,移动应用程序,Web应用程序和API编程

tobtob团队 — 快餐聊天机器人

 • 通过聊天机器人在餐厅和酒店订购食物和饮料。
 • 通过图像、声音和复杂对话支持类人交互。
 • 使用的技术- NLP和视觉

Code_for_Food团队 — 食品和饮料配音机器人

 • 通过语音机器人订购食物和饮料
 • 将菜品列表、用户列表和订单信息(包括更新订单总金额)保存到数据库中允许用户和管理员删除已通过web界面订购的菜肴。
 • 使用的技术-聊天机器人框架:Rasa Vel谷歌dialog gflow,数据库:MySQL, Web应用:Flask Framework with Python

KAMBRIA原创内容大挑战

Kambria Content Challenge

Kambria全新官网和开放创新平台已经全部完成更新。为了增加更多有意义及有趣的内容,我们将针对所有社区成员发布一个全新的原创内容挑战。此次挑战的目的是建立一个强大的开发人员社区,并促进跨行业的先进技术的开发和应用。我们邀请您加入这个挑战来与我们一起共同实现这些目标。原创文章的的主题包括:

 1. 人工智能
 2. 机器人
 3. 开放创新
 4. 人工智能、机器人和/或区块链上的开放式创新

整个挑战将持续6周,开始前请一定要阅读下面的活动细则。

奖励
 1. 终极大奖: $200 + 20,000 KAT 
 2. 优秀奖: $150 + 15,000 KAT 

KAMBRIA 代币转换奖励计划

代币 ERC20 KAT 币安 数字货币 虚拟货币

亲爱的社区成员大家好。我们想鼓励大家并且为交换您手中的ERC20 KATBEP2 KAT- 7bbhttps://explorer.binance.org/asset/KAT-7BB)的社区成员提供丰厚的转换奖励。北京时间816日上午11点开始,我们将对你们参与转换的KAT代币再给与额外10%的奖励。假设你手中有1000KAT代币,那么现在开始前往https://token.kambria.io/swap 进行转换,就可以获得1100KAT代币(最小转换额度为1000个代币,10%会根据具体转换额度四舍五入)。

对于那些已经转换了KAT的支持者,你们也不用担心!这一奖励也适用于已经进行交换的代币。你所要做的就是填写这张表: https://forms.gle/iUdi7sjpVhmjWNfc6

截至日期:1015日太平洋标准时间晚上8点(北京时间1016日上午11点)

举办此次奖励的目的是为了能够从币安去中心化交易(dex)所的众多项目中被选中并正式上线币安交易所

就在今晚: 币安你问我答 AMA

AMA 币安 DEX Binance KAT Kambria 数字货币 去区块链
Kambria的CEO及联合创始人Thuc Vu博士

To celebrate our listing on Binance DEX, Kambria’s very own Dr. Thuc Vu has been invited for an exclusive AMA on the Binance DEX Telegram Channel. We will be unveiling additional strategies for continual growth and incentives for our token holders, so be sure to tune in. You are not going to want to miss this. There will be a $5,000 giveaway, so we’ll see you there?

为了庆祝我们在Binance DEX上的上线,KambriaCEO及联合创始人Thuc Vu博士被邀请参加Binance DEX Telegram频道的独家AMA节目(有问必答)。我们还将公布最新的公司发展计划和战略,以持续增长和激励我们的代币持有人,所以一定要前往参加!还会有价值5000美元的问答奖励,到时见!😍🚀

币安DEX AMA时间 👇

日期: 820

时间:北京时间晚上1100

奖励:价值 $5,000 KAT-7BB

参与地址:t.me/binanceDEXchange.

 


Author

Kambria是第一个采用开放式创新协议的区块链项目,旨在利用真实世界的应用程序构建开放式机器人和人工智能平台,提供开放式协作生态系统。 Kambria是由OhmniLabs的创业团队共同建立的。OhmniLabs已经是一家成熟的机器人公司。通过使用精益的制造技术和成熟的开发流程生产出功能性全面并且具备高性价比的个人消费型机器人(涵盖由软件到硬件全自主开发生产)。

Write A Comment