FB Pixel
Category

Default

Category

Các Kambrians thân mến! Gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn cách swap (chuyển đổi) KAT ERC20 sang KAT BEP2 (KAT-7BB). Đội ngũ của Kambria đã xây dựng Kambria Token Bridge để giúp bạn chuyển đổi KAT tự dộng. Chúng tôi cũng đã tích hợp thành công KAT token với nhiều ví điện tử phổ biến. Tuy nhiên, Kambria hiểu và tôn trọng quyền sử dụng bất kỳ loại…

机器人开发平台正在给机器人领域带来巨大的变化,使更多的人能够将机器人设备用于更广泛的应用领域。有许多不同的机器人开发平台,包括OhmniLabs自己的机器人开发平台:https://ohmnilabs.com/developer-edition/。 在深入了解Ohmni的机器人开发平台之前,让我们先深入研究和比较一下其他各类机器人开发平台各方面的优劣势。 什么是机器人开发平台? 机器人开发平台是一…

On Sunday, September 8th, 2019, Mr. Nguyen Chi Dung, Vietnam’s Minister of Planning and Investment, and his top officials visited Kambria’s Silicon Valley office. The visit is part of an initiative to build a National Innovation Center (NIC) for Vietnam. NIC headquarters will be in Hoa Lac, near Ha Noi, Vietnam and its multiple branches will be located around the world, including one in Silicon Valley, USA.  NIC officials toured Kambria’s Silicon Valley office, which…