FB Pixel
Category

Vietnamese Articles

Category

Kính gửi các Bác cao niên, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng cháu đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng cháu làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng cháu đang phát triển và thử nghiệm một…

Chào các bạn, Đầu tiên là xin tự giới thiệu Chúng tôi đến từ một công ty công nghệ Kambria. Công ty chúng tôi làm về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chúng tôi đang phát triển và thử nghiệm một giải pháp chăm…

Kambria trân trọng thông báo ra mắt Chương trình NFT IP, một bước quan trọng trong mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) của chúng tôi. (Xem thêm thông tin về mô hình Open Innovation của Kambria tại kambria.io cập nhật tháng 9/2021) Chương trình NFT IP của Kambria cho phép các Nhà đổi mới sáng tạo (Innovator) có thể cấp phép, kiếm tiền và bảo vệ tài sản trí tuệ của họ.…