FB Pixel
Category

Updates

Category

Chúng tôi đã vô cùng bận rộn trong vài tháng vừa qua để tập trung phát triển nền tảng mở tiên phong Kambria, với mục đích nhằm thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của ngành rô bốt và trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence — AI). Hôm nay, chúng tôi đã tiến đến mục tiêu đó gần thêm một bước. Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo đến các bạn sự ra đời của…

The last few months have been incredibly busy! We have been hard at work developing the Kambria open innovation platform, with the goal to dramatically accelerate development and adoption of the world’s most advanced AI & robotics technology. Today, we are one step closer towards achieving that mission. We are excited to announce the availability of the MVP version of the Kambria platform which will enable our user base to start testing and building compelling…