Tag

KAT

Browsing

Hello Kambrians! We’re back with another educational tutorial to assist community members who have been asking how to view your KAT directly in your MetaMask Wallet. If you have not already created a MetaMask Wallet, and would like to create one, please refer to this tutorial.  You can send your KAT to the same Ethereum address provided to you by MetaMask, and you will be able to send and receive your KAT directly within their…

Ví MetaMask là loại ví tiền điện tử rất phổ biến, hỗ trợ lưu trữ nhiều loại token ERC20 khác nhau. Tuy nhiên, loại ví này không hiển thị mã token KAT của Kambria khi bạn mới cài đặt ví. Kambria sẽ hướng dẫn bạn thêm mã token KAT, bạn hãy xem hướng dẫn trong bài viết này nhé. Trước tiên, bạn cần phải tạo ví MetaMask, nếu bạn chưa biết cách tạo ví, hãy…

亲爱的Kambria社区, 我们非常高兴地宣布KAT/BNB交易对将于7月25日上午10点(北京时间)在币安去中心化交易所(Binance Dex)正式上线开始交易!我们非常感谢币安Binance和我们的社区在这一过程中给与我们的大力支持。 欢迎查看币安官方论坛通告:https://community.binance.org/topic/858/kat-bnb-trading-pair-listi…